Historiker og forsker, Rune Blix Hagen, holder foredrag om hekseprosessene