29. jan, 2020

Dag 27, 29. januar 2020 - Samskriving og søknad om arbeidsstipend

Hu hei, hvor det går. Hva skulle jeg gjort uten min gode skrivevenn, Eva Salhus Winther? Vi har møttes med ujevne mellomrom i litt over ett år, tror jeg. Eva, husker du når tid vi skrev sammen første gang? Hun bor på Fauske, så det er ikke bare å få det til, så nå er det en stund siden sist. Men i dag møttes vi igjen, denne gangen på Stormen bibliotek i Bodø. Og gjett om vi produserte. Jeg tror vi må ha en veldig god innflytelse på hverandre. Hun skrev over 2500 ord og jeg i overkant av 2000. Dette må vi gjøre oftere. Fortsetter det slik, så er førsteutkastet til Fremmed ferdig før jeg vet ordet av det. Tjo-hoo 🤩.

 

Jeg har søkt om arbeidsstipend

Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 legger vekt på å styrke kvaliteten og produksjonen av litteratur i Nord-Norge. Det er opprettet et årlig arbeidsstipend på 100 000,- som skal styrke forfatteren og rekruttering av flere forfattere. Arbeidsstipendet skal gi nordnorske forfattere økonomisk mulighet til å skrive skjønnlitteratur. Samtidslitteraturen er av vesentlig betydning for hvordan landsdelen vises frem og ser seg selv. God skjønnlitteratur skaper oppmerksomhet om landsdelen, og vekker en stolthet for Nord-Norge som er med på å skape identitet og tilknytning til landsdelen.

Nordnorsk litteraturstrategi forvaltes av fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark og er en del av Den nordnorske kulturavtalen. 

Kriterier

  • Produksjonen som utarbeides må være skjønnlitterær
  • Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge
  • Forfatteren må være aktiv som forfatter
  • Forfatteren må enten være innkjøpt av Norsk kulturråd eller medlem i en forfatterorganisasjon

 

Det er første gang jeg søker om økonomisk støtte som forfatter. Jeg fyller i hvert fall kriteriene, så får tiden vise om jeg får stipendet. Det er bare én som kan få det hvert år. Svaret kommer ca to måneder etter søknadsfristen, som er 1. februar. Kryss gjerne fingrene for meg ❤😙.

 

Antall ord for dagen: 2024