20. feb, 2020

Dag 39, 10. februar - En rar skrivedag, til ingen nytte?

I dag har jeg skrevet så bustene, eller hva man skal kalle det, har føket. Fingrene mine gikk aldeles av seg selv og ble til masse ord som formet seg på skjermen. Det er bare det at jeg ikke kan bruke dem til noe. De kan ikke telles med med tanke på at jeg skal ha nådd et mål innen 1. april.

Jeg satt fast, kan man si, kom ikke på noe fornuftig å skrive. Så da skrev jeg gjennom kortversjonen av historien, slik jeg ville sagt det hvis du spurte meg hva den skal handle om. Det hjelp på å komme i gang med skrivingen, men ordene har ingen funksjon med tanke på fremgangen. Eller, på sett og vis har de jo det, fordi det ble en motor for videre fremdrift, så det var ikke bortkastet arbeid, men ordene kan ikke telles med i historien. Uansett har jeg skrevet i dag. Så jeg henger ikke med hodet. 

Antall ord: 1164 på papiret. 0 til historien.